Felsőtárkány Római Katolikus templom

Bűnbánó Szent Mária Magdolna Templom

A barokk templomot 1785-90 között építtette Eszterházy Károly. Az oltárokat 1793-ra készítette el Giacomo és Giovanni Adami,

kőszobrait Mózer József faragta. Ide került a lebontott kastély kápolnájából az úrmutató és a kehely. A falu fölött magasodó Vár-hegyen a kőkorszak óta mindig állt erődítmény,

középkori várának azonban nyoma is alig maradt.

 

A település első okleveles említése 1261-ből való. A XIV-XV. században még külön létezett Felsőtárkány és Alsótárkány is.

1330-1335 között karthauzi szerzetesek költöztek a faluba. A közeli Barát-réten emelt kolostoruk a török időkben teljesen elpusztult.

Közvetlenül a tó feletti területen már Mátyás király korában püspöki nyaraló kastély állott. 1526 után előbb Felsőtárkányt,

majd Alsótárkányt rombolták le a törökök. Később Alsótárkány ismét benépesült, de nevét Felsőtárkányra változtatta.

A barokk korban Barkóczy püspök építtette a négytornyú kastélyt, melyet utóda lebontatott.

A templom egyhajós, nyugati homlokzati tornyos, egyenes szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom.

A szentély északi oldalán féltetős sekrestye, alatta kripta. Csehboltozatos hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat.

Berendezés: 18. század vége; főoltár és szószék: 1793 (Giacomo és Giovanni Adami, Mozer József).

Orgona: 1899 (Rieger Testvérek). Középkori, 1750-ben átépített (Valner József kőművesmester) templom falainak felhasználásával építtette

Eszterházy Károly püspök 1785-1790 között (építész: Francz József). 1832-ben és 1852-ben restaurálják a templomot.