Egerbaktai Római Katolikus templom

Alexandriai Szent Katalin templom

Egerbakta Egertől 8 km-re északnyugatra, a Bükk és a Mátra vonulatai között, a Keselyű-hegy alatt, a Laskó-patak két partján terül el. A terület régtől lakott; határában kunhalmok láthatók. A település első írásos említése 1261-ből származik. 1295-ben villa Bagcha néven említi egy oklevél. A XV. század vége felé Bakta a szarvaskői püspöki várhoz fizette a pénzbeli és terménybeli szolgáltatásokat, az ott elhelyezett várőrző katonaság részére. Az egri vár 1552-es ostroma alatt a török elpusztította, majd 1553-ban elkezdett újra benépesülni és 1577-ben már 24 családból állt a település népessége. 1596-ban Eger elestekor a település újra elnéptelenedett és az 1620-as évekig pusztán állott. Lakossága a háborús adóterhek elől az adómentes Egerbe menekült. Az egri vár visszavétele után, 1699-ben már ismét népes volt a falu, egészen az 1710-1711-es nagy pestisjárvány és a Rákóczi-féle szabadságharcig, amikor is ismét elnéptelenedett a település. 1712 után lassú benépesülés következett és folyamatosan nőtt a falu lélekszáma. Település közepén, útkereszteződésben, dombon álló, egyhajós, lesarkított szentélyű, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom. A Déli homlokzat előtt álló toronytest homorú falszakasszal csatlakozik a hajóhoz.

A szentély Nyugati oldalán sekrestye. Csehboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 20. század második fele. Berendezés: 18. század második fele; főoltárkép: 1775 (Johann Lucas Kracker); szószék: 1774 (Steinhauser Antal). Orgona: 1838 (Rudassy Mihály). Épült 1773-1775 között (építész: Francz József). A templom tetejét és külsejét a 1841-ben megújították. A falu műemlék római katolikus temploma (titulusa: Alexandriai Szent Katalin) 1773-75 között épült barokk stílusban a település fölé emelkedő templomdobra. Az 1764. évi iratok szerint az egerszalóki plébános az egerbaktai templomot az aldebrői mintájára, annak tervrajza szerint kívánja felépíteni, elhagyván a kápolnát és annak lépcsőit. A templom rokokó főoltárát Steinhauser Antal készítette 1775-ben, festett főoltárképét pedig Kracker János Lukács. A templomkertbe egy mesterien megmunkált faragott kapun át juthatunk el, mely Birta Béla, egerbaktai lakos munkája.